Oznámení o omezení provozu notářské kanceláře
Platné s účinností od 16.3.2020

S ohledem na vyhlášený nouzový stav Usnesením vlády České republiky ze dne 12.3.2020 č. 194 a na aktuální doporučení dalších státních orgánů, zejména pak Ministerstva spravedlnosti, dochází k těmto omezením při provozu notářské kanceláře Mgr. Lukáše Valigury:

Úvodem:

 • s ohledem na aktuální situaci ohledně šíření koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (dále též jen „koronavirus“) a z tohoto vyplývající snahy o zamezení shromažďování většího množství osob bylo nutno přistoupit k omezení běžného provozu notářské kanceláře zejména tím, že již není možno bez předchozího telefonického či e-mailového objednání provádět úkony v notářské činnosti (netýká se již objednaných klientů);
 • ačkoli byla notářem přijata alespoň možná a v této době dosažitelná opatření proti šíření koronaviru, dovoluji si požádat klienty (a zejména pak ty, kteří pobývali v rizikových oblastech nebo byli v kontaktu s osobami vystavenými riziku infekce), aby zvážili všechny okolnosti a zejména pak i nutnost a neodkladnost svých požadavků, když zejména s ohledem na aktuální nedostatek ochranných pomůcek na volném trhu není možno zajistit provoz notářské kanceláře bez zvýšeného rizika přenosu, a to i na zaměstnance notářské kanceláře, jejichž zdraví jsem však povinen chránit;
 • s ohledem na dočasnou nepřítomnost některých zaměstnanců notářské kanceláře, prosím, kontaktujte notářskou kancelář zejména e-mailem a respektujte, prosím, možné delší lhůty na odpovědi Vašich dotazů či delší lhůty pro objednání;
 • při návštěvě notářské kanceláře prosím o dodržování všech rad, doporučení a hygienických zásad vydaných státními orgány při styku osob na veřejnosti;
 • osobám, které budou vykazovat zjevné známky respiračního onemocnění, může být notářem nebo jeho zaměstnancem zamezen vstup do prostor notářské kanceláře.

Provádění ověřování podpisů a listin, vydání výpisů z veřejných rejstříků, konverze apod.:

 • tato činnost bude prováděna pouze na objednání po předchozí telefonické konzultaci;
 • nebude-li požadovaný úkon po posouzení ze strany notáře nebo jeho zaměstnance shledán jako neodkladný či nutný, může být žadatel odmítnut (v tomto případě se žadatel může obrátit na státní úřady či jiné organizace - Česká pošta, s.p., Hospodářská komora ČR, které provádí stejnou činnost);
 • upozorňujeme, že od pondělí 16. března 2020 až do odvolání nebude Ministerstvo spravedlnosti provádět na počkání ověření českých justičních a notářských listin pro jejich použití v cizině (tzv. apostily, superlegalizace) - o ověření listin lze požádat korespondenčně s tím, že dle informací Ministerstva spravedlnosti bude předpokládaná doba pro vyřizování písemných žádostí o ověření činit dva až čtyři týdny podle počtu žádostí;

Pozůstalostní (dědické) řízení:

 • všechna jednání v pozůstalostních (dědických) věcech jsou odvolána, vyjma těch, která nesnesou odkladu a budou notářem nařízena k projednání;
 • případná podání, dotazy či žádosti o informace, prosím, čiňte prostřednictvím elektronické komunikace, telefonicky či prostřednictvím datové zprávy;

Sepisování všech typů notářských zápisů, úschovy listin a peněz a další úkony:

 • tato činnost bude prováděna pouze na objednání po předchozí telefonické konzultaci;
 • provádění této činnosti s více než deseti účastníky (například členské schůze družstev, SVJ, valné hromady obchodních společností) a/nebo mimo notářskou kancelář bude činěno pouze v neodkladných záležitostech; v jiných případech bude odmítnuto objednání provádění těchto úkonů.

Tato omezení platí do odvolání.

Děkuji Vám za pochopení a pevně věřím, že i vzájemnou pomocí a lidsky zodpovědným přístupem tuto nepříjemnou situaci zvládneme a brzy se vrátíme k „běžnému“ chodu věcí.

 

Lukáš Valigura

notář v Praze